6-12 år: Gladan

Gladan är ett litet fritidshem med 20-25 barn och 1-2 personal. Barnen har stora möjligheter att styra sin egen tid på fritidshemmet. Skolbussen kör barnen mellan Silvertärnan och Ramdala skola som ligger 3 km bort. Det gäller både före och efter skolan.

En vardag på fritidshemmet består av aktiviteter så som måla, pyssla, spela spel, högläsning av personal i någon spännande bok. Utevistelsen på vår härliga gård erbjuder till olika aktiviteter såsom bollspel, kurragömma, skapande av olika slag, kojbyggen, klättra i träd mm. Man kan också ta sig an de mindre barnen och leka tillsammans eller ha en liten sångsamling. Vi arbetar även med olika teman. Alla våra aktiviteter är frivilliga eftersom vi vill att fritidshemmet ska vara en plats som är avkopplande och kravlös.

Personal, Gladan:

obs ny bild cina
Carina Löfkvist
Fritidspedagog