6-12 år: Gladan

Fritidshemmet Gladan har för närvarande ingen verksamhet.

Kontakta styrelsen för mer information.