3-5 år: Småhumlan och Storhumlan

roligt tillsammansSmåhumlan är en avdelning med två personal och 9-13 barn.
Storhumlan är en avdelning med en personal och 6-8 barn.

För oss är det viktigt att alla barnen ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och får tid att uttrycka sig på olika sätt. Alla ska känna sig delaktiga. Vi arbetar med projekt eller tema som utgår från barnens intresse och lust. Vi hittade ett skelett i skogen och då blev det naturligt att undersöka, ställa frågor, leta fakta, konstruera komma med egna lösningar och samtala kring detta för att sedan gå vidare till vårt eget skelett och dinosauriernas. Vi tycker det är viktigt att ha roligt tillsammans och att alla känner att de kan vara med och påverka.

Vi uppmuntrar till rollekar av olika slag då barnen utmanas i att samtala, komma överens, lösa konflikter, vänta på sin tur, ta ansvar för sina handlingar mm. Vi vuxna är med i leken som inspiratörer, vidareutvecklare och deltagare men också som observatörer. Vi har också en bygghörna där vi bygger och konstruerar allt från höga torn till djurparker. I upptäckarhörnan kan man undersöka hur magneter fungerar eller mäta hur långt något är eller ta tid med timglas.

Ett och annat motorikpass i form av jympa, banor eller lekar blir det också förstås för att sedan ta det lite lugnare med högläsning i soffan, vila med massage eller pyssla med pärlor, färg eller spel och pussel. Vi har en härlig utemiljö som inspirerar till att bygga, konstruera, leka och utforska. Utanför gården går korna i hagen. De finns alldeles i vår närhet och många frågor och samtal handlar om djuren. Det finns fåglar, harar, ekorrar, insekter, sniglar och fjärilar också som på många olika sätt fångar barnens intressen. Vi använder alla våra sinnen när vi utforskar vår närhet.

Vi arbetar också med kretsloppet där vi tillsammans med barnen komposterar och använder komposten i trädgårdslandet så vi kan odla vår potatis, lök, bär och blommor. Vi utvecklar ständigt utemiljön både tillsammans med barn och föräldrar. I allt arbete vi gör med barnen utgår vi från läroplanen.

Personal, Småhumlan:

ingela 
Ingela Wallin-Persson      Linda Norlin-Holgersson
      Barnskötare                           Förskollärare

 

Personal, Storhumlan: