1-3 år: Kotten

Varsågod!Tack

Kotten är en småbarnsavdelning med 7-9 barn där 2-3 personal arbetar. Vi har en individuell inskolning på 2-3 veckor, där barnet knyter an till oss och lär sig känna trygghet med oss vuxna och sina nya vänner. Vi värnar om små grupper, där varje barn får utvecklas i sin egen takt och känna gemenskap i gruppen.

Viktigt för oss är att ge barnen närhet och där omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet. Vi arbetar efter läroplanen i det dagliga arbetet, där vatten, ljus och skapande är återkommande varje vecka. Vår fina gård och utemiljö inbjuder till lek och lärande ute, allt man kan göra inomhus kan man också göra utomhus.

Vi tillbringar mycket tid utomhus, både på gården och i den närbelägna hagen på andra sidan staketet där barnen får upptäcka och undersöka allt vad naturen har att erbjuda. Har myrorna vaknat? Vilka blommor och bär finns nu? Tidig vistelse i naturen gör att barnen utvecklar respekt och empati för växter och djur i sin närmiljö. Det ger också möjlighet att på ett naturligt sätt öva motorik, vilket är bra för inlärningen.

Dagligen läser vi sagor, flanosagor, rim och ramsor och sjunger tillsammans, vilket stärker språkutvecklingen. Vi tycker att den dagliga kontakten med er föräldrar är viktig och att vi för en öppen, ärlig och naturlig dialog tillsammans. Vårt gemensamma intresse är ju era barn.

Personal, Kotten:

         annika          anlo
                    Annika Engman                     Ann-Louise Töyrä
             Barnskötare                               Barnskötare