Familjeåtaganden

Delaktighet

  • Föräldrainsats med städning 8-10 gånger per/termin som innebär att städa och diska (ca 2 timmar) samt stänga verksamheten kl. 17-18 vid behov den dagen man har arbetsinsats.
  • Storstädning 1 gång/år
  • Arbetsdagar ute 2 gånger/år då man under trivsamma former med grillning och samkväm utför reparationer, renoverar, snickrar, räfsar eller bygger. Detta är också ett utmärkt tillfälle att lära känna nya föräldrar.
  • Aktivt deltagande i en arbetsgrupp (informationsgruppen, fritidsgruppen, ute/innegruppen, fikagruppen, familjedagsgrupp)
  • Styrelsearbete under en mandatperiod (2 år)
  • Stormöte 2 gånger/termin då vi informerar varandra och tar beslut i frågor som påverkar verksamheten. Vi ett av dessa tillfällen är det årsmöte då ny styrelse väljs.
  • Deltar i en kurs med hjärt och-lungräddning med inriktning på barn 1 gång/vartannat år.
  • Gräsklippning 1 gång/år.