Föräldrakooperativ – vad är det?

kooperativ

Silvertärnans föräldrakooperativ består av ca 15 familjer som driver förskolan som en ekonomisk förening. Alla föräldrar ingår i en arbetsgrupp och vi delar på och tar ansvar för alla uppgifter som behöver göras. Vid årsmötet utses de föräldrar som ska ingå i styrelsen under kommande mandatperiod. Styrelsen har ett nära samarbete med personalen och arbetar med personalfrågor, rekrytering av personal och administration.  Att vara med i ett kooperativ kräver tid och engagemang men innebär också större möjligheter att framföra synpunkter och att vara med och påverka verksamheten. Alla har ett gemensamt ansvar för Silvertärnan, föräldrar, barn och personal.  Om du är nyinflyttad kan vårt kooperativ vara en bra plattform för att skapa kontakt med andra familjer. Alla föräldrar deltar i verksamheten och får därigenom en inblick i hur förskolan fungerar. Det är dock personalen som står för pedagogiken. Föräldrarna anordnar också olika aktiviteter både med och utan barn t ex. bad i Tingsryd och kräftskiva.

Vill du vara med och påverka och engagera dig i ditt barns tid på förskolan och fritidshemmet? Då är Silvertärnan ett bra alternativ!