Förskolan och hemmet

Måla
Samarbete förskolan och hemmet enligt Läroplan för förskolan 98
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

På Silvertärnan samarbetar vi med hemmen så här:

Inskolning:
Vi vill att en god kontakt mellan personal och föräldrar etableras. Vi vill ha en öppen och rak kommunikation där ingen fråga är för liten. Vi är öppna för idéer och synpunkter från föräldrarna. Föräldrarnas erfarenheter och kunskaper skall tas tillvara. Det är viktigt att vi har trygga föräldrar. Att de känner tillit.Föräldrar ges skriftlig och muntlig information kring förskolans rutiner, arbetssätt och personal. Beräknad inskolning är 2 veckor. Kortare eller längre inskolning ges vid behov beroende på barnet och barnets ålder.

Vardagliga kontakten:
Föräldrarna ska känna sig trygga med barnens vistelse i förskolan. Den vardagliga kontakten mellan personal och föräldrar ska ske med en positiv utgångspunkt och där vi berättar lite om hur barnen haft det under dagen.

Spontana besök:
Vi tycker det är mycket trevligt och det uppskattas av alla. Vi vill gärna att föräldrarna ska vara aktiva i verksamheten tillsammans med barnen.

Utvecklingssamtal:
Utvecklingssamtalet syftar till att skapa en dialog mellan förskolan och hemmet, där bådas syn på barnet kommer fram. Den gemensamma kunskapen ska ligga till grund för vårt arbete med barnet, då verksamheten ska utgå från varje barns förmåga, erfarenheter, intressen och behov. Målsättningen med utvecklingssamtalet är att främja barnets positiva utveckling och lärande på bästa sätt. Utvecklingssamtal genomförs 1 gång/år. Vid önskemål från förälder eller personal sker det även vid fler antal tillfällen.

Föräldramöten:
I samband med stormöte 1 gång/år har vi föräldramöte. Vid behov har vi fler. Stormöte har vi 4 gånger/år. Vi har också föräldramöten avdelningsvis.

Traditioner och festligheter:
Vi har Sommarfest och julfest med uppträde och aktiviteter tillsammans med föräldrar, släkt och vänner. Julfesten firas med Lucia, korv med bröd, glögg och basar där vi säljer ätbara saker. Pengarna går till vårt fadderbarn i Etiopien och till andra liknande projekt. Vi firar barnen när de fyller år med sång, glass, lek och födelsedagsmiddag för förskolebarnen. Skolbarnen firas med en aktivitet som kan vara allt från skridskoåkning till fika på café.