Hälsa, välbefinnande och motorik

Rörelse

Mål för verksamheten gällande hälsa, välbefinnande och motorik enligt Läroplan för förskolan 98

Förskolan ska sträva efter att varje barn…

  • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång/musik, dans och drama.

På Silvertärnan arbetar vi med hälsa, välbefinnande och motorik så här:
Vi vill utveckla barnens kroppsuppfattning, självkänsla, koncentration, koordination, motorik och balans för att underlätta för varje barns inlärning och utveckling. I leken tränar vi rörelse och socialt samspel. Vi arbetar aktivt för att ha en ljuddämpande och tilltalande arbetsmiljö för både barn och vuxna. Genom att vara mycket utomhus ges rika möjligheter till att röra sig. Vi har planerad gymnastik till musik där vi medvetet tränar de olika grundrörelserna och ibland gör vi motorikbanor av olika slag. Vi kastar boll, dansar, klättrar och cyklar. Vi lägger pärlplattor och trär halsband, klipper och klistrar, målar, syr och använder annat material för att träna både grov och finmotorik.

Vi har ofta avslappning i form av massage. Genom att skapa lugna stunder under dagen ger vi barnen tid till att reflektera över det de gör och upplever. I vårt hälsoarbete ingår även bra kost. Vår förskola har ett eget kök med en kokerska som tillagar maten från grunden varje dag. Barnen får dagligen känna doften av nylagad mat. Genom att använda kravodlade råvaror undviker vi tillsatser i maten. Vi äter eget odlade grönsaker, bär och frukter samt köper in från lokala bönder. Barnen är delaktiga i planteringen, rensningen, skörden och tillagningen av grönsaker och frukt.