Naturvetenskap och teknik

Vatten

 

Mål för verksamheten gällande naturvetenskap och teknik enligt Läroplan för förskolan 98

Förskolan ska sträva efter att varje barn…

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

På Silvertärnan arbetar vi med naturvetenskap och teknik så här:
Vi har en härlig utemiljö som inbjuder till att bygga, konstruera och utforska. Utanför gården går korna i hagen. De finns alldeles i vår närhet och många frågor och samtal handlar om just det. Vi ser också fåglar, ekorrar, insekter, sniglar, fjärilar som blir till intressanta och spännande samtalsämnen. Vi gör experiment där barnen tillsammans med oss vuxna resonerar kring vad det är som händer. Vi vuxna har inte alltid givna svar utan vi ifrågasätter, synliggör och hittar lösningar tillsammans med barnen.

Vi arbetar också med kretsloppet där vi tillsammans med barnen komposterar och använder komposten i trädgårdslanden så vi kan odla vår potatis, lök, jordgubbar och blommor.  På så vis får barnen en djupare förståelse för vårt ekologiska förhållningssätt.