Välkommen

Välkommen till föräldrakooperativet Silvertärnan!
Silvertärnan är en Ur och Skur inspirerad förskola och fritidshem där natur, miljö och hälsa genomsyrar verksamheten. Förskolan finns i Ramdala, 2 mil öster om Karlskrona och bedrivs i en charmig gammal skola. Vi har ett naturskönt läge med skogen, havet och djuren som närmsta granne. Silvertärnan har 20-25 förskolebarn och lika många fritidsbarn.

Vår verksamhet präglas av en positiv framtidstro och ett ekologiskt förhållningssätt, där barnen får förståelse för natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Genom vår verksamhet ska vi ge barnen stimulans att lära om och för livet. Vi kan med ett medvetet arbete ge barnen många alternativ och förutsättningar för att ny kunskap ska erövras. Det är viktigt att vi tar tillvara på möjligheterna att utmana och uppmuntra deras egen förmåga till problemlösning.